اسلاید شو, یاداشت ها

جهان در انتظارصلح مقدس

دکتر محمود محمدی از نخبگان مرتبط با مجمع جهانی صلح اسلامی طی یادداشت اختصاصی به مناسبت روز جهانی صلح اظهار داشت :
همه ادیان آسمانی فرهنگ صلح را ترویج نموده و پیامبران اللعظم ،علما،عرفا وفلاسفه همه ،مبلغین صلح واقعی ودوستی وفلاح ورستگاری بشر در اعصار مختلف بوده آند؛ حتی اگر سیاهچال های قدرت و زور مداران سد راه انان واین موهبت آسمانی بوده وجنگ ونفرت و بی عدالتی را اشاعه داده ومی دهند.در آموزه های قرآنی خداوند مهربان ایمان آورندگان را« دعوت به داخل شدن به عالم صلح و آشتی می نماید» وحتی توصیه می فرماید «اگر دشمنان دنبال صلح عادلانه بودند شما بپذیرید » کما این که اولین پیشوای مسلمین علی علیه السلام در بخشی از فرمانش به مالک اشتر می فرمایند «اگر دشمن تورا به صلح فراخواند وخشنودی خداوند دران بود آن را رد نکن که آسایش تو وسپاهیانت وامنیت سرزمینت را تامین می کند.»و من در اندیشه سیاسی خود اینگونه صلح عادلانه را صلح مقدس می دانم.این که سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه ۳۶/۳۷در ۳۰نوامبذ ۱۹۸۱باز گشایی جلسات مجمع عمومی را روز جهانی صلح نام نهاد وملت ها و دولت ها را به جهانی کردن فرهنگ صلح جویی ودوستی دعوت نمود ، ریشه در این نیاز و آرمان بشریت و باورهای اعتقادی و فرهنگی تمدنی دارد .در اندیشه صحیح صلح جویان وحتی لیبرالیست ها مفهوم صلح عادلانه به اندیشه آرمانگرایان در مقوله صلح نزدیک است زیرا از منظر لیبرالیست ها روابط میان انسان ها باید بر اساس هنجارهای قانونی واصور اخلاقی ،وانچه درست وعادلانه هست بنا شود ودر این رابطه لازم است حساب اندیشه ورزان فلسفه سیاسی را از ستمگران مدعی لیبرالیسم جدا کرد زیرا بسیاری از این اندیشمندان معتقدند «صلح تنها بر اثر از بین رفتن ظلم و ستم واستبداد واحترام به حقوق طبیعی ومدنی انسان حاصل می شود.روز جهانی صلح شکوهی از آرمان مشترک ملت ها در پهنه گیتی واعلام انزجار آنها از جنگ و خشونت است زیرا کجا می توان ملتی وجمعیتی وحتی فردی را یافت که در حیات این کره خاکی قربانی جنگ وخشونت و بی‌عدالتی نشده باشد وبرای دراغوش گرفتن صلح از جان خود نگذشته باشد ؟ وشاید یکی از علل انتظار پیروان ادیان الهی برای ظهور منجی رهایی بخشی که به بی‌عدالتی وتباهی پایان دهد وصلح وصفا وعدالت را برای بشریت به ارمغان بیاورد همین نیاز به داخل شدن به عالم صلح باشد.جنگ های خونین گذشته دور ونزدیک که برآمده از سیاهچال های قدرت شیطانی زورمداران جهانخوار با ایسم های مختلف بوده ،به قیمت نسل کشی ونابودی میلیونها انسان واوار گی و مصائب وفاجعه انسانی بیشماری نجامیده است؛ بنا براین کمپین بین المللی صلح و دوستی در روز جهانی صلح می تواند به فرهنگ وگفتمان بین المللی مبدل گردد و راهکارهای مسالمت آمیز در حل اختلافات و رعایت عدالت و انصاف که از اصول منشور سازمان ملل است را جایگزین جنگ وویرانی وتبعیض وبی عدالتی گرداند.هر چند بخاطر بهره کشی ظالمانه وستم سلطه گران بر ملت ها تحقق تمام وکمال آن دشوار است اما با آگاهی واگاهی بخشی و وحدت کلمه ملت ها ممکن و میسر است زیرا جهان امروز تشنه صلح وارامش است . اگر چه صلح به معنای تحقق عدالت نیست وصلح میان ضعیف با قوی و ستمدیده با ستمگر ظلم آشکار بر مفهوم صلح و بر مظلوم است، کما این که نه تنها ملت ما در جنگ تحمیلی قربانی جنگ وبیعدالتی و همچنان تحت جنگ اقتصادی ظالمانه تحریم بسر می برد بلکه بسیاری از ملت ها وکشورها چه پیش از تاسیسات سازمانی وحتی بعد از تاسیس سازمان ملل قربانیان بیعدالتی با نام صلح تحمیلی بوده آند که مردم ستمدیده فلسطین نمونه عینی آن است ،لیکن گرامیداشت روز جهانی صلح در روند ترویج فرهنگ صلح جویی وصلح خواهی موثر است وجنگ افروزان را به انزوا سوق می دهد زیرا صلح جویان راگاهی ناچار می کند تابرای زندگی در پناه صلح بجنگند تا در پناه صلحی شرافتمندانه و منصفانه زندگی کنند .فرهنگ جهانی صلح زمانی جامعه عمل به خود خواهد پوشید که فرد فرد جامعه بشری بویژه قدرتمندان بخواهند به صلح درونی برسند وانچه به خود روا می دارند به دیگران روا دارند ،در قلمرو حکمرانی خود بدنبال ترویج فرهنگ صلح و دوستی وعدالت وهمدردی وهمبستگی اجتماعی باشند تا بتوانند این باور وفرهنگ ومکتب راد ر جامعه جهانی حاکم کنند.قدرت ها در عین حال که توانایی برتری جویی و خودکامگی دارند از در مروت وانصاف وانسانیت ونوعدوستی وارد شوند و در رفع فقر وناامنی و تبعیض وبی عدالتی پیشقدم باشند ، و ملت ها برای جهانی کردن صلح شرافتمندانه حاظر باشند بخاطر آن باجان ومال خود مجاهدت کنند ،در چنین شرایطی می توان امید به صلح جهانی داشت .کما این که این مفهوم در پیام رییس جمهور کشورمان به جهانیان مستتر بود وقتی ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ودر آستانه روز جهانی صلح , عدالت وصلح را وحدت آفرین خواند و عده«جهانیان را دعوت به صلح وعدالت وپرهیز از جنگ وخشونت نمود» آنچه نیاز امروز ملت ها ی مختلف است .ایشان به خوبی به

تناقض رفتار برخی قدرت ها از جمله آمریکا اشاره کردند که در قلمرو سرزمین خود دم از آزادی وحقوق بشر می زنند اما جنگ و نفرت وتحربم وتروربسم را در دیگر نقاط جهان ترویج می دهند .بنا بر این همانطور که تبلورمعنویت در اخلاق حسنه نمایان می شود صلح مقدس نیز در بستر عدالت و انصاف ظاهر می گردد وتا درک واحدی در جهان نسبت به احساس مسئولیت همگانی بویژه قدرت ها و دولت های کوچک و بزرگ ،ملت ها ،جمعیت ها و سمن های مردم نهاد ملی وبین المللی برای جهانی بهتر در پناه صلح ودوستی ایجاد نشود صلح و امنیت ونوعدوستی در همه ابعاد وبرای همه اقشار واقوام مختلف جهان تحقق نمی یابد .در خاتمه جا دارد تا این بیت گهر بار شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی که بحق زینت بخش سردرب ورودی سازمان ملل متحد است رایادآور شوم که فرمود::
بنی ادم اعضاء یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرندچو عضوی به در آورد روزگار. دگر عضو ها را نماند قرار.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


دو + 3 =