تریبون

معصوم زاده :خاستگاه صلح پایدار از منظر اسلام شیعی

دکتر نیکبود معصوم زاده استاد دانشگاه تربیت مدرس  بر خاستگاه صلح پایدار از منظر اسلام شیعی تاکید کرد.
وی ادامه داد :اسلام شیعی، خاستگاه صلح پایدار را در تحقق عدالت می داند ،پذیرش مفهوم و درک مشترکی از عدالت و نهادینه سازی آن فهم و درک در بین مردم جهان به مثابه یک فرآیند فرهنگی، می تواند افکار و اعتقادات ارزشی و اخلاقی ملل مختلف جهان را به هم نزدیک نموده و در نتیجه، راههای تحقق عدالت را تسهیل و زمینه صلح پایدار را فراهم کند.
ایشان افزود: در قدم اول باید تبیین مفهوم صحیح از عدالت از منظر اسلام شیعی مطرح شود. قدم دوم، تبیین منشا و خاستگاه عدالت و عدالتخواهی و راهکارهای اجرایی آن است.
این استاد دانشگاه تاکید کر د: راهکارهای پیشنهادی برای تعیین این منشا اصلی عدالت و عدالتخواهی به این صورت است. راهکار اول، بحث تبیین و توصیف صحیح فطرت پاک است. لزوم احیاء و بیداری فطرت عدالت خواهی راهکار دوم است .راهکار سوم نزدیکی فرهنگها از طریق فطرت عدالتخواهی است. هرچند فرهنگها به دلیل تنوع مفاهیم برداشتهای واحدی ندارند.
وی درپایان گفت : هرچه فرهنگ جوامع در خصوص ادارک و حس آنها نسبت به عدالت و عدالت گرایی نزدیکتر باشد، به همان میزان درک و احساس عدالت از حالت فردی و فرقه ای و مادی گرایی بیرون آمده و شکل عمومی تر و غیرمادی تری به خود می گیرد و در این نزدیکی فرهنگها، افراد فرصت پیدا می کنند که روحیه تفاهم و تعادل را در دیگران تمرین و تقویت کنند و این موجب می شود که صلح و وفاق پایداری بین ملتها و دولتها برقرار نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


+ 6 = یازده