اسلاید شو, گفتگو

کاربرد روش های صلح آمیز اسلامی در سراسر جهان

ديپلماسي همواره مهم ترين روش حل مناقشات و اشاعه روابط  انساني نقش بسيار مهمي داشته است و قدمتي به طول تاريخ بشر دارد. از آغاز شكل گيري تمدن هاي بشري، ديپلماسي به هر شكلي، صلح آميز يا غيرصلح آميز به عنوان ابزاري براي تامين منافع يك خانواده، قبيله يا ملت مورد استفاده قرار گرفته است. مذاكرات ديپلماتيك راهي است كه از طريق آن مي توان به هويت و منافع طرف مقابل پي برد.

دکتر هنلیتو سویلا استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در پاسخ به این سؤال که دیپلماسی چه جایگاهی در سیاست خارجی حضرت رسول اعظم(ص) داشته است اظهار داشت به نظر من، در دوران حيات پيامبر گرامي اسلام، حضرت محمد (ص)، ديپلماسي در اشاعه و گسترش دين اسلام نقش محوري داشت. پيامبر اعظم (ص) با بهره گيري از كلام خدا و آموزه هاي اسلامي، توانستند مردم قبايل ديگر شبه جزيره عربستان را نيز به اسلام فراخوانند و آنها با گوش سپردن به آيات قرآن و يادگيري تعاليم حضرت رسول (ص) با آغوش باز و بدون ترديد ايمان مي آوردند و اسلام را مي پذيرفتند.
رويكرد ديپلماتيك صلح آميز پيامبر اعظم (ص) در گسترش و تبليغ اسلام در ميان ساير جوامع عرب شبه جزيره عربستان به فور در اسناد تاريخ اسلام ثبت شده است و در سراسر دنيا وجود دارد. اسلام دين صلح است و به همين خاطر، دين و ايمان اسلامي با توسل به روش هاي صلح آميز به جوامع ديگر راه يافته و منتشر شده است.حضرت محمد (ص) با اعزام فرستادگان خود به خاور ميانه و آفريقا، موفق شدند عقايد نوين اسلامي را ترويج دهند و با  عليه دشمنان اسلام با ملت ها و حاكمان صلح جو پيمان برادري بستند و متحد شدند.
مجمع جهانی صلح اسلامی:رسول گرامي اسلام(ص) با چه روش هايي از قدرت نرم در تعامل با ساير ملت ها و پيروان اديان آسماني ديگر بهره مي بردند؟
پيامبر اسلام (ص) سفيراني به ساير جوامع ساكن در شبه جزيره عربستان و آفريقا كه پيشينه اعتقادي و فرهنگي گوناگوني داشتند، اعزام مي كردند و آنها با روش هايي هوشمندانه كه مناسب حال و شرايط آن مردمان باشد، پيام خداوند و تعاليم قرآن و اسلام را به آنها مي رساندند و مي كوشيدند اختلافات و درگيري هاي ميان آنها را به روش هايي مسالمت آميز حل و فصل كنند.در حقيقت ايشان با استفاده از سفيران خود و برقراري روابط و تعاملات دو جانبه توانستند بين مسلمانان و ساير ملل و پيروان ساير اديان الهي پل ارتباطي مستحكمي بنا كنند. احترام به ساير اديان الهي و به رسميت شناختن آنها، توان شناخت و درك ويژگي هاي منحصر به فرد ملت ها و فرهنگ هاي ديگر همگي از ويژگي هاي منحصر به فرد ديپلماسي  و سياست خارجي موفق و موثر حضرت محمد (ص) بودند.
مجمع جهانی صلح اسلامی:ما چگونه مي توانيم ديپلماسي و استراتژي هاي آن حضرت در سياست خارجي را به عنوان بهترين و تاثيرگذارترين نمونه از اعمال قدرت نرم و تاكتيك هاي صلح آميز گفتگو، به جهان نشان دهيم و ترويج كنيم؟
به عقيده من با توجه به اينكه جهان در حال حاضر با آشفتگي شديدي دست به گريبان است، لازم است كه ما وقت صرف كنيم و تاريخ و حوادث دوراني را كه استراتژي هاي ارتباطي رسول گرامي اسلام (ص) در اشاعه صلح و درك متقابل در ميان ملت هايي كه هر كدام فرهنگ و عقايد خودشان را داشتند، موثر واقع شد، مرور و بازخواني كنيم. به نظر من نكته نصايح و تعاليم اسلام در مورد يگانگي خدا و صلح مي بايست بيشتر مورد  توجه قرار گيرد. در مورد چگونگي اجراي قوانين اسلام درك و تعابير مختلفي وجود دارد اما نكته اصلي اين است كه بايد به اصول بنيادين اسلام به عنوان پايه و اساس برقراري صلح تكيه كرد. به عبارت ديگر، تمامي ملت هاي عصر مدرن كنوني و دولت هاي آنها بايد بجاي جنگ و دست بردن به اسلحه، به اصول گقتگو و يافتن راه حل صلح آميز براي برطرف كردن اختلافات و تضادهاي بين يكديگر پايبند باشند. من معتقدم اگر در جهان امروز گفتگو و مذاكره بر هر اقدام ديگري مقدم باشد در هيچ جاي دنيا شاهد  جنگ، بي عدالتي، ناامني و سوء تفاهم نخواهيم بود و مي توان از همه اين درگيري ها اجتناب كرد.

مجمع جهانی صلح اسلامی:در سال هاي اخير شاهد بوده ايم كه كتاب ها، كاريكاتورها و فيلم هاي توهين آميز متعددي نسبت به رسول گرامي اسلام(ص) منتشر شده است و توليد كنندگان آنها مذبوحانه كوشيده اند با شخصيت والاي ايشان را بي اعتبار كنند كه البته ناكام مانده اند. به نظر شما علت و ريشه اين گونه اقدامات چيست؟
ناآگاهي از ساير فرهنگ ها، مذاهب و هويت ها بر نوع نگاهي ملت ها به يكديگر تاثير منفي زيادي دارد. اين اقدامات توهين آميز نشانه دو امر است: ناآگاهي و جهل توليد كنندگان چنين محصولاتي و ناآگاهي و بي خبري ملت هايي كه از آنها حمايت مي كنند يا آنها را تحمل مي كنند. اگر كشورها نسبت به فرهنگ و مذهب و مردم يكديگر شناخت كافي داشته باشند، مي توان از وقوع چنين رويدادهايي جلوگيري كرد.
بنابراين خيلي مهم است كه رهبران كشورهاي جهان امكان دسترسي مردم به  اطلاعات صحيح را درباره يك دين  فراهم كنند؛ اطلاعاتي كه حقيقت يك دين را نشان دهند نه تحليل هاي يك جانبه اي كه با غرض ورزي نوشته شده باشند. رسانه هاي جمعي نيز در آموزش مردم و نشر حقايق نقش بسيار مهمي دارند.
مجمع جهانی صلح اسلامی: چگونه مي توان با الگو برداري از استراتژي ها و تدابير پيامبر اعظم(ص) در عرصه قدرت نرم  حقايق دين اسلام را نشان داد و با قدرت نرم غرب و هجمه هاي فرهنگي گسترده آنها عليه باورهاي و تعاليم اسلامي، مقابله كرد؟
در حال حاضر با وجود پيشرفت دانش و فناوري، رسانه هاي جمعي بهترين و موثرترين ابزاري هستند كه مي توانند با جهل و ناآگاهي و تهديدهاي جدي ناشي از آن مبارزه كنند و در مقابل جريان هاي شيطاني و شومي  كه اسلام يا هر دين آسماني ديگر را هدف گرفته اند، ايستادگي كنند.
مجمع جهانی صلح اسلامی:با بهره گيري از منش و رفتار ناب و يگانه پيامبر اعظم (ص) نسبت به يهوديان و مسيحيان در جامعه اي كه غالب آن را مسلمانان تشكيل مي دادند، ما چگونه مي توانيم اصول و مباني حقوق بشر ناب اسلامي را به تصوير بكشيم و تصوير مخدوشي را كه اسلام را دين خشونت و نقض حقوق انسان ها معرفي مي كند، تصحيح كنيم؟ در اين ميان شبكه هاي اجتماعي مانند فيس بوك نقش بسيار مهم و تاثيرگذاري دارند.
روزگاري كه افكار و اطلاعات را عده اندكي كنترل مي كردند، سپري شده است. با وجود فناوري اطلاعات بسيار پيشرفته، سازمان هاي مسئول در سراسر جهان بايد از تمامي امكانات موجود در فضاي مجازي استفاده كنند تا باورهاي نادرست و غلطي را كه درباره اسلام وجود دارد، تصحيح كنند و چهره واقعي اسلام را نشان دهند. البته اين كار به معناي اين نيست كه ما گفتگو و بحث را كنار بگذاريم. سازمان هاي مسئول بايد شبكه هاي مجازي و دامنه فعاليت خود را گسترش دهند و با يكديگر همكاري كنند تا بتوانند نداي واحد و يگانه اسلام حقيقي را نشر دهند و از شكل گيري و گسترش باورهاي غلط و مخدوش جلوگيري كنند.
نكته ديگر اين است كه انديشكده هاي علمي و فرهنگي بايد مورد حمايت قرار گيرند و تشويق شوند تا با برگزاري نشست ها و هم انديشي هايي با حضور غيرمسلمانان باب گفتگو و بحث را با ساير ملت ها و پيروان ساير اديان آسماني باز كنند. به اين ترتيب و با گسترش آگاهي و نشر اطلاعات درست درباره سياست خارجي اسلام،  مي توان باورهاي غلط و سوء تفاهماتي را كه در خصوص رفتار و منش اسلام در قبال غيرمسلمانان شكل گرفته است، تصحيح كرد.

نویسنده:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


هفت − 6 =