کنفرانس ها

گزارش اجمالی از : اولین کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان های مردم نهاد برای صلح، عدالت و همگرایی ملل

 

روز سی ام شهریورماه مصادف با 21 سپتامبر «روز جهانی صلح » نامگذاری شده است. این امر نشان می دهد یکی از حقوق اولیه و فطری نزد همه انسان ها و ملت ها برخورداری از صلح، امنیت و عدالت است. از این رو یکی از مهمترین وظایف همه دولتمردان و سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی تلاش برای نهایدنه کردن صلح و عدالت در همه جهان است.
از این رو می توان گفت؛ صلح، مطلوب و آروزی انسان ها است، اما این صلح زمانی مناسب و مطلوب است که بر محور عدالت بنا شده باشد؛ به همین دلیل، صلح عادلانه آرزوی قلبی همه انسان ها، ملت ها، فرهنگ ها، ادیان و یک گفتمان مشترک جهانی می‏باشد. با این وجود، جهان به دلایل مختلفی با چالش ها و تهدیداتی در حوزه صلح، جنگ، تروریسم، امنیت، فقر، تبعیض، بیماری، محیط زیست و مسائلی از این دست مواجه هستند که دولت‌ها، نمی¬توانند به تنهایی در برخورد با این مسائل به طور کامل و موفق عمل کنند.
بنابراین، با توجه به پیچیدگی های تحولات انسانی و اجتماعی، تحقق اهداف دولت ها و نظام جهانی، در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه به وجود نخواهد آمد. سازمان های مردم نهاد زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه در پیشبرد فعالیت دولت ها هستند. هر چند برخی قدرت های بزرگ به دنبال سوء استفاده از آنها هستند، سازمانهای مردم نهاد، که به اختصار از آن به سمن (NGO) یاد می¬شود، در راستای رشد جامعه مدنی و پدیده دولت ـ ملتِ مدرن، در جوامع شکل گرفته اند. این سازمان ها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت و بخش خصوصی، در بسیاری از زمینه ها بسترساز توسعه و رشد جامعه می باشند. به عبارت دیگر؛ سازمان‌های مردم نهاد، در قالب سازمان‌های داوطلبانه، غیردولتی، تبدیل به رکن سوم جوامع شده اند که به عنوان نهادهای مدنی، واسط بین دولت و مردم بوده و بخش مهمی از مشارکت مردم در توسعه جامعه را از این طریق شکل می‌دهند.
امروزه، سازمان‌های مردم نهاد در دنیای مدرن کارکردهای بسیاری را بر عهده گرفته‌اند به طوری که به بخشی غیر قابل چشم‌ پوشی از جامعه و سیاست تبدیل شده‌اند. برخی از این سازمان‌ها حتی توانسته‌اند به طور ثابت بازوهای اجرایی و حتی نظارتی بر برخی نهادهای دولتی باشند. به عبارت دیگر این سازمان‌ها مسئولیت کمک به مردم و دولت‌ها را دارند. به عبارت دیگر، »سازمان های مردم نهاد«، سازمان هایی با شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی هستند که برای انجام فعالیت داوطلبانه با گرایش فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، بشردوستانه و بر اساس قانونمندی و اساسنامه‌ی مدون، رعایت چارچوب قوانین موضوعه‌ی کشورها و مفاد آیین نامه‌های اجرایی آن فعالیت می‌کنند.
مهمترین هدف ایجاد و تقویت سازمانهای مردم نهاد غیردولتی افزایش ظرفیت نظام اجتماعی از طریق ایجاد شرایط مساعد برای بارور شدن توانمندیهای بالقوه است. بطوریکه می‌توان ضرورت ایجاد و تقویت سازمان‌های مردم نهاد را در تحقق اهدافی چون کوچک‌سازی دولت، توانمندسازی مردم و افزایش سرمایه اجتماعی و بهینه‌سازی و عملیاتی¬سازی برنامه‌های کشورها در تقویت خلاقیت ها و بسترب برای تحقق آرمان های بزرگ نظیر صلح، عدالت و همگرایی، توسعه و تجکیم اقدامات بشردوستانه، دوستی ملل و فرهنگ ها عنوان کرد.
از اینرو، سازمان های مردم نهاد به جهت اهداف و نحوه فعالیت که مبتنی بر مردم می باشد و از این جهت بار معنایی ویژه ای نزد شهروندان دارد، از اثرگذاری بالایی در تعاملات داخلی و خارجی برخوردار است. این سازمان ها بزرگترین ظرفیت و فرصت برای دولت های عدالت خواه است اما اگر به آن توجه نشود و هوشمندانه از مشارکت آنها استفاده نگردد، تجربه نشان داده که تبدیل به تهدید خواهند شد.
مجمع جهانی صلح اسلامی با هدف کمک به شناسایی سازمان های همسو با آرمان های انقلاب اسلامی و بشردوستانه و ایجاد یک ائتلاف میان آنها، کنفرانس بین المللی: «ائتلاف جهانی سازمان های مردم نهاد برای صلح، عدالت و همگرایی ملل»، را مقارن با 30 شهریورماه و روز جهانی صلح برنامه ریزی نمود. با توجه به شرایط ناشی از بیماری کوید 19 تصمیم بر آن شد که این کنفرانس به صورت وبینار در تهران برگزار شود تا ضمن تببین علمی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در این ائتلاف جهانی برای صلح و عدالت، زمینه¬های تولید گفتمان مناسب و صدور بیانیه جهانی صلح و عدالت را فراهم کرده و دستاوردهای حاصل را ضمن انتشار جهانی، به دستگاه های مسئول و سازمان های جهانی ارایه دهد. این کنفرانس در فرآیند چهار مرحله ای خود تلاش خواهد کرد تا ضمن ایجاد ادبیات گفتمان مشترک جهانی از طریق نشست های مختلف در جهان، بیانیه جهانی صلح و عدالت را تهیه و منتشر نماید.
اولین مرحله کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان های مردم با مشارکت خوب نخبگان ایران و جهان و سخنرانی های ارزشمند در دو روز متوالی 28 و 29 شهریورماه از ساعت ۱۸ به صورت مجازی برگزار شد، این کنفرانس با همکاری و مشارکت سازمان های مردم نهاد و مراکز علمی، دانشگاهی، فرهنگی و نخبگان مختلفی به صورت بین المللی برگزار شد که در ادامه گزارش مختصری از آن ارائه می گردد.
اهداف کلی کنفرانس:
• تبیین مبانی علمی، حقوقی و قانونی شکل گیری سازمان های مردم نهاد
• تبیین نقش و جایگاه این سازمان ها در تحقق صلح، عدالت و همگرایی میان ملل
• ایجاد یک ائتلاف جهانی میان سازمان های مردم نهاد برای گفتمان مشترک جهانی صلح عادلانه
اهداف عملیاتی:
1. تبیین و تشریح ضرورت ها و الزامات توجه به سازمان های مردم نهاد
2. تولید ادبیات مفهومی در خصوص سازمان های مردم نهاد و توسعۀ صلح و عدالت جهانی
3. توجه دادن نخبگان و رسانه ها به جایگاه سازمان های مردم نهاد در کشورها و اعلام همگرایی و دوستی میان ملل
4. ارایۀ راهکارهای مؤثر برای فعالیت مشترک و هماهنگ سازمان های مردم نهاد در حوزه صلح و عدالت
5. ایجاد هماهنگی میان گروه های عدالت خواه در جهان د ایجاد یک آرمان مشترک
6. توسعۀ ارتباطات با سازمان های مردم نهاد و توتنمندسازی سازمان های بشردوستانۀ همسو
محورهاي نشست:
1. سازمان های مردم نهاد؛ مبانی نظری و کارکردها در حوزۀ صلح و عدالت جهانی
2. نقش سازمان های مردم نهاد در استقرار صلح و عدالت جهانی و مقابله با ظلم و خشونت
3. سازمان های مردم نهاد و رابطه آن با قدرت ها و دولت ها
4. دیپلماسی عمومی و سازمان های مردم نهاد
5. قدرت نرم جوامع و سازمان های مردم نهاد
مخاطبین:
• نخبگان و اندیشمندان علمی، فرهنگی و اجتماعی
• سازمان های مردم نهاد فعال در داخل و خارجی از کشور
• سازمان های و دستگاه های علمی، فرهنگی و اجتماعی
• دستگاه ها و پارلمان¬های قانونگذار ملی و بین المللی
• فعالان حوزه سازمان های مردم نهاد
• فعالان حوزه حقوق بشردوستانه ‏
زمان:
• اولین مرحله: روز یکشنبه 28 و دوشنبه 29 شهریورماه 1400 به صورت مجازی در لینک های زیر:
www.rubika.ir/iw_peace
www.aparat.com/iwpeace/live
• دومین مرحله: 19 و 20 آبان ماه 1400
• سومین مرحله: اردیبهشت ماه 1401
• چهارمین مرحله: شهریورماه 1401
اقدامات مقدماتی:
1. تهیه طرح کلی برای برگزاری کنفرانس مبتنی بر یک فرآیند مستمر (فعلاً چهار مرحله در سال 1400 و 1401 )
2. انجام مطالعات اولیه و برگزاری جلسات هم اندیشی به صورت مجازی برای تهیه طرح و ایجاد هماهنگی در انجام اقدامات بایسته
3. انجام مطالعات روی تاریخچه تشکیل سازمان های مردم نهاد و نقش و تاثیرات آن بر روی جوامع هدف، نحوۀ شناسایی و ارتباط گیری
4. تهیه متن فراخوان و ارسال آن به اندیشمندان و علاقه‌مندان این حوزه جهت دریافت مقاله و دیدگاه در خصوص موضوع و محورهای کنفرانس.
5. تشکیل کمیته بین المللی در چند جلسه و تبیین ابعاد بین‌المللی آن
6. هماهنگی با دستگاه های همکار در کنفرانس
7. انتقال ادبیات این حوزه علمی و فرهنگی به مراکز علمی و دانشگاهی کشور
8. ارسال دعوتنامه و رایزنی با مخاطبین ویژه و کارشناسان در ایران و جهان
9. تبیین موضوع و ارائه مشورت به دستگاه ها و مراکز مختلف
10. دریافت قریب به 35 سخنرانی و انتخاب و ارائه 25 سخنرانی در کنفرانس و آماده سازی جهت اجرای محتوایی
11. ساماندهی ارتباطات با با سازمان های مردم نهاد علاقه مند که خوشبختانه تاکنون 70 سازمان مردم نهاد داخلی و خارجی اعلام آمادگی کردند.
12. ترجمه مطالب و سخنرانی های دریافت شده
13. پخش آن به صورت آنلاین در چهار آدرس از جمله در آپارات و روبیکا که خوشبختانه از این کنفرانس به صورت آنلاین بیش از …… هزار نفر بود که در حال افزایش است.
14. انتشار بیانیه پایانی برای جمع بندی دیدگاه ها و مسیرسازی اقدامات آینده
15. تهیه متن خبری سخنرانی ها و ارسال برای خبرگزاری ها و مراکز علمی و فرهنگی جهت بهره برداری

دستاوردها:
1. تولید ادبیات مفهومی در حوزه سازمان های مردم نهاد در سطح ملی و فرا ملی
2. ایجاد یک محیط تعاملی مناسب میان جامعه نخبگی داخل و خارج جهت بازشناسی ارایه نظرات سازنده علمی برای گسترش صلح و عدالت
3. دریافت 35 دیدگاه به صورت تصویری و متنی که امکان تولید محتوا در حوزه مکتوبات علمی، رسانه و فضای مجازی را فراهم می‌کند.
4. انجام یک کار علمی، فرهنگی و بشردوستانه که با استقبال فوق العاده، خوبی در مجامع ملی و مراکز علمی و فرهنگی روبرو شد.
5. ساخت یک مفهوم در حوزه گفتمان صلح و عدالت انقلاب اسلامی
6. شناسایی نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد در تبیین و نهادینه سازی صلح و عدالت در جهان.
7. بستر سازی برای ائتلاف سازمان های مردم نهاد و نخبگان، آزادی خواهان، آزاداندیشان و مراکز علمی و دانشگاهی برای رفع هرگونه ناامنی و تبعیض و برقراری صلح، امنیت و عدالت در جهان
8. کمک به ارایۀ راهکارهای مؤثر برای همگرایی ملل در جهان با تکیه بر نقش سازمان های مردم نهاد و اقدامات بشردوستانه
9. بسترسازی برای ساخت ادبیات تمدنی جهت نیل به اهداف گام دوم انقلاب
10. توسعۀ یارگیری های مجمع جهانی صلح اسلامی میان اندیشمندان و سازمان های مردم نهاد
11. و … .

جدول برنامه های کنفرانس «ائتلاف جهانی سازمان های مردم برای صلح، عدالت و همگرایی ملل»
روز اول کنفرانس
ردیف عناوین سمت محور سخنرانی
1 قرائت قرآن
2 سرود جمهوری اسلامی
3 الاسلام و المسلمین محمود محمدی عراقی مسئول محترم دفتر رهبر معظم انقلاب در قم فرهنگ صلح و عدالت و کارکرد سازمان های مردم نهاد
4 دکتر داود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی تبیین ضرورت ها، اهداف و فرآیند برگزاری کنفرانس
5 دکتر زهره الهیان رئیس فراکسیون NGO ها در مجلس شورای اسلامی تعامل و همگرایی سازمان های مردم نهاد با دولت و اهداف بشردوستانه
6 دکتر محمدرضا مجیدی دبیرکل محترم مجمع مجالس آسیایی نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق صلح و همگرایی ملل
7 دکتر مجتبی رحماندوست عضو محترم هیئت امناء جمعیت دفاع از ملت فلسطین نقش سازمان های مردم نهاد در تقویت قدرت نرم کشور
8 دکتر لاله افتخاری دبیرکل محترم اتحادیه جهانی زنان مسلمان الزامات شبکه سازی و ایجاد سازمان های مردم نهاد مبتنی بر آیات و آموزه های اصیل اسلامی
9 آقای محسن پاک آئین سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق و توسعۀ صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی
10 دکتر مسعود چینی گرزاده رئیس محترم انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت الزامات شکل گیری سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در برقراری صلح جهانی
11 دكتر زهرا عابديني معاون مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق و توسعه دیپلماسی عمومی
روز دوم کنفرانس
ردیف عناوین سمت محور سخنرانی
1 حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد زارعان معاون محترم امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع) صلح و عدالت در فطرت انسان
2 دکتر علی فهیم دانش مدیر کل امور بین الملل صدا و سیمای ج.ا.ایران نقش و کارکرد NGOها و سازمان های غیر دولتی در حفظ صلح و امنیت بین الملل
3 دکتر سید محمد طاهایی مسئول محترم دفتر همکاری های علمی – بین المللی دانشگاه جامع امام حسین(ع) نقش سمن ها و نخبگان در صلح و امنیت جهانی
4 حجت الاسلام و المسلمین حسین مهدی حسینی سرپرست موسسه تحقیقات الحیات شهر ممبیی. ایالت ماهاراشترا نقش عدالت در پایداری سازی صلح در جهان
5 دکتر جرمی کوربین رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و چهره جهانی سازمان های ضد صهیونیست عملکرد و کارکرد سازمان های مردم نهاد ضد جنگ
6 دکتر کریس نینهام مدیر اجرایی ائتلاف NGOهای ضد جنگ در انگلیس سازمان های مردم نهاد و ائتلاف سازی جهانی
7 حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق رجایی دبیر کل موسسه یاد بود امام خمینی(ره) در کارگیل ضرورت توجه به عدالت و صلح در زندگی و سعادت بشری
8 دکتر لیندزی جرمن مدیر برنامه های ملی ائتلاف NGOهای ضد جنگ در اروپا برنامه های سازمان های مردم نهاد برای صلح جهانی
9 دکتر جان ریس از بنیانگذاران سازمان های صلح طلب اروپا و عضو ارشد ائتلاف¬های ضد جنگ کارکرد سازمان های مردم نهاد در مقابل با جنگ و خشونت
10 دکتر کیت هادسون دبیر کل ائتلاف جهانی خلع سلاح های هسته ای عملکرد قدرت ها و صاحبان صنایع نظامی در ممانعت از صلح و عدالت
11 فیروز میتیبوروالا دبیر کل ملی مجمع همبستگی هند فلسطین نقشNGO ها در کشور هند برای استقرار عدالت اجتماعی و حقوق بشر
12 آقای غلام مرتضی مدیر موسسه صلح و آموزش از پاکستان فرهنگ اسلامی و کارکرد سازمان های مردم نهاد برای تحقق صلح و عدالت
13 ابوالفضل صبوری نماینده مجمع جهانی اهل بیت در کشور نامیبیا تاکید اسلام بر فرهنگ صلح و عدالت و مشارکت مردم
14 دکتر حسین دیرانی نویسنده، پژوهشگر و فعال مدنی از استرالیا سازمان های مردم نهاد و تحولات جهانی
15 پروفسور هارون عزیز استاد دانشگاه از آفریقای جنوبی دیپلماسی عمومی و NGOها
16 دکتر عمر ریاض عباسی استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه صلح از پاکستان سازمان های مردم نهاد و کارکرد آنها در استقرار صلح و عدالت
17 دکتر جیم موری نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در اروپا ضعف و قوت سازمان های مردم نهاد در ائتلاف برای صلح و عدالت

سخنرانان اولین کنفرانس بین المللی
ائتلاف جهانی سازمان های مردم برای صلح، عدالت و همگرایی ملل

روز اول کنفرانس
آیت الله محمود محمدی عراقی
مسئول محترم دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در قم
محور سخنرانی: فرهنگ صلح و عدالت و کارکرد سازمان های مردم نهاد
آیت الله محمود محمدی عراقی ، مسئول محترم دفتر معظم انقلاب در قم در این همایش اشاه فرمود : برخی واژه ها نزد همه انسان‌ها محبوب و برخی واژه‌ها منفور هستند. در ادبیات جهانی هیچ واژه ای به اندازه صلح و عدالت و آزادی نزد همه انسان‌ها محبوب نیست و این فرصت جهانی برای برقراری فرهنگ مشتک انسانی و تمدنی است و در میان همه ملتها هیچ واژه‌ای نیز به ظلم و بی عدالتی و خشونت نا مطلوب و مضموم نیست.
وی افزود: از جهت فرهنگ سازی انسانی این موضوع بسیار حائز اهمیت است چراکه ریشه این موضوع بر میگردد به فطرت مشترک الهی در میان تمام انسان‌ها . افراد اگرچه در فرهنگ‌ها و جغرافیای مختلف رشد می کنند اما یک خصوصیت مشترک بین آن‌هاست که فطرت آنها است. ریشه مشترک و نگاه مثبتی به آزادی و عدالت و حقوق بشر در تمام جوامع وجود دارد و نگاه منفی نسبت به استبداد و خشونت میان آن‌ها دیده می ‌شود مگر افراد و جوامعی که از مجرای آن کسب منفعت می‌کنند. این فهم و ادبیات مشترک است که نشان از آرمان مشترک بین انسان‌ها دارد که می تواند وحدت آفرین باشد و همگرایی ایجاد کند.
وی ادامه داد: همه انسان ها خونریزی و ظلم را بد می دانند و مقابله با ظلم و فساد و بی عدالتی و بر قراری حق انسان‌ها را مطلوب می دانند پس اشتراک آفرین است. باید اعتراف کنیم درجهانی زندگی می کنیم که منطق زور حرف اول را می زند و در هر ساعت انسان‌های بیگناه از زنان و مردان و کودکان در حال مورد ستم واقع شدن هستند به ویژه در منطقه ما درخاورمیانه و یمن و فلسطین و افغانستان که مورد ظلم و بی عدالتی و .. با صلاح ابر قدرت ها واقع شده اند.
ایشان در ادامه تاکید کرد: جالب اینجاست که ابر قدرتها که داعیه حقوق بشر هستند حتی از تروریستها به نفع منافع خود دفاع می کنند و حقوق بشر ملتها را لگد مال می‌کنند . پس در این میان متاسفانه از دست سازمانهای بین المللی و حقوق بشر کاری ساخته نیست و اینجا نفش سازمانهای مردم نهاد در ایجاد صلح و عدلت و حقوق بشر و مبارزه با بی عدالتی برجسته می شود، چراکه سازمانهای جهانی مدعی حقوق بشر و جهان سالم به علت وابستگی مالی به ابرقدرت‌های جهانی از آرمان و هدف انسانی خود دور شده اند. اما سازمان‌های مستقل مردم نهاد میتوانند به معنای واقعی کلمه مقابل اپارتاید و تبعیض و نقض حقوق بشروفادارانه ایستادگی کنند و به ایجاد جهانی از صلح و عدالت و سلام و امنیت یاری رسانند که مطلوب همه انسانهاست.
دکتر داود عامری
دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی
محور سخنرانی: تبیین ضرورت ها، اهداف و فرآیند برگزاری کنفرانس
دکتر داوود عامری دبیرکل مجمع جهانی صلح اسلامی در پیش در آمد کنفرانس گفت: یکی از بزرگترین آرمان های بشری صلح و عدالت است. اما متاسفانه این آرمان بزرگ به جهت عدم همکاری سازمان های بین المللی و مداخله منافع قدرت های بزرگ تاکنون امکان‌پذیر نشده است. شایسته است در روز جهانی صلح اندیشمندان و سازمان‌های مردم نهاد با هم ائتلاف کنند برای این آرمان بزرگ.
از این رو مجمع جهانی صلح اسلامی با همکاری شبکه‌ای از NGOهای ایران و جهان و بعضی دستگاه های فرهنگی بر آن شدند تا برای این آرمان بزرگ با هم ائتلاف کنند و با همراهی و هماهنگی هم این خواست جهانی را پیگیری نمایند. کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان‌های مردم‌نهاد برای صلح، و عدالت و همگرایی ملل به همین جهت برگزار می شود.
این کنفرانس به منظور:
• تبیین حوزه آرمان صلح و عدالت جهانی
• شناسایی و هم مسیر شدن سازمان های علاقه‌مند
• ساخت یک ائتلاف مفهومی
• صدور بیانیه جهانی صلح و عدالت
• هماهنگی در برنامه
این کنفرانس در 4 مرحله در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برگزار می شود. اولین مرحله آن امروز آغاز می شود و چهارمین مرحله آن در سال ۱۴۰۱ در روز جهانی صلح برگزار خواهد شد.
امیدواریم تا سال ۱۴۰۱ بیانیه صلح و عدالت جهانی توسط شورای مرکزی ائتلاف اعلام جهانی شود و راهی برای این آرمان بزرگ بردارد. بی شک این قدم موثری برای همگرایی ملل خواهد بود.
از این فرصت استفاده کرده از همه آزادگان، اندیشمندان و مدیران NGO ها می خواهم که ما را در این مسیر خیرخواهانه و بشردوستانه همراهی کنند.
خانم دکتر زهره الهیان
رئیس فراکسیون NGO ها در مجلس شورای اسلامی
محور سخنرانی: تعامل و همگرایی سازمان های مردم نهاد با دولت و اهداف بشردوستانه
دکتر زهره الهیان دبیر فراکسیون سازمانهای مردم نهاد نیز در این همایش گفت :سازمانهای مردم‌نهاد می‌توانند فارغ از اعمال نفوذ دولتها و قدرتها بستر را برای اشاعه صلح و عدالت فراهم کنند.
ما در گام دوم باید ظرفیت این سازمانهای مردم‌نهاد را شناسایی کنیم و قدر بدانیم و دیپلماسی عمومی را تقویت کرده و با کمک آن‌ها برقرار کنیم تا پیام انقلاب که صلح و عدالت است را بتوان با کمک آن ترویج داد.
ایشان در بخشی دیگر از سخنانشان ابراز امیدواری کردند: ان‌شاءالله این هم فکری‌ها در ایجاد عدالت و صلح کمک کننده باشد؛ که اسلام مبانی جدیدی نیز برای آن دارد. تفکر عدالت محور را باید تبیین کنیم و بابی با مردم جهان باز کنیم.
دکتر محمدرضا مجیدی
دبیرکل محترم مجمع مجالس آسیایی
محور سخنرانی: نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق صلح و همگرایی ملل
دکتر محمد رضا مجیدی ، دبیرکل مجمع مجالس آسیایی نیز تاکید کرد: مباحث نظری بسیاری در این زمینه طرح شده است. باید دید که سازمانهای مردم نهاد در همگرایی ملتها فرصت است یا تهدید و چه نقشی در صلح بانی و صلح آفرینی دارند؟
نقش سازمانهای مردم نهاد باید در سطح محلی و ملی و منطقه ای و بین المللی و دخالت دادن آنها در اداره امور مورد توجه باشد و با غفلت روبرو نشود . تجربه نشان داده است هر کار، مردم، پایه آن باشند آن سرنوشت خوبی دارد و به ثمر می‌رسد.
ایشان در بخش دیگری از سخنانش گفت: شاید شکل و شمایل سازمانهایی که مردم بانی آن هستند، عوض شده باشد اما کارکرد آنها در روابط انسانی و اجتماعی چه در سطح داخل یا بین الملل را ما از گذشته دور داشته‌ایم.
باید گفت سازمانهای مردم نهاد در تمام سطوح بسیار فرصت ساز است و نه تهدید ساز بلکه اگر رها شدگی مردم و حرکت انفعالی را داشته باشیم و اگر از تاثیرگذاری سازمانهای مردم نهاد در جوامع غافل شویم، این تهدید است.
وی در ادامه تاکید کرد: اگر سازمانهای مردم نهاد ، حرکت نخبگان و دانشگاهیان و نیز رسانه ها مورد محرومیت واقع شود این برای جوامع تهدید زاست . اگر ما بتوانیم ظرفیت سازمانهای مردم نهاد را با پایش حاکمیتی در خدمت اهداف نظام بگیریم بسیار می‌تواند در عرصه دیپلماسی موفق تر باشند.
ما باید یک بازخوانی از ظرفیت های سازمانهای مردم نهاد به ویژه در حوزه صلح و عدالت و حل مسائل داخل و خارج داشته باشیم.
آقای دکتر مجتبی رحماندوست
عضو محترم هیئت امناء جمعیت دفاع از ملت فلسطین
محور سخنرانی: نقش سازمان های مردم نهاد در تقویت قدرت نرم کشور
دکتر مجتبی رحماندوست، دبیر جامعه خیرین کشور و عضو هیئت امناء جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز در این همایش گفت: اگر مفهوم سازمانهای مردم نهاد را یک گستره در نظر بگیریم و آن را نوعی حرکت جمعی و مردمی بدانیم به دریای عظیمی از حرکتهای مردمی می‌رسیم که تغییرآفرین و تحول آفرین هستند.
این تشکل‌های مردمی خشت‌هایی را تشکیل می‌دهند که در کنار قدرت سخت قرار می‌گیرد؛نوعی وحدت اجتماعی ایجاد می‌کند که همان قدرت نرم را نیز قوت می‌بخشد.
اگر کشوری مورد هجوم مسائل گوناگون قرار گرفته باشد تشکلهای مردمی می‌تواند موزائیک‌های مقابله با این تهدید باشند و چون خشت های قدرت نرم جوامع عمل کنند.
اگر جامعه به این سطح رشد فکری رسید و از این سازمانها و نهادها قدرت مردمی را به صحنه آورد می‌تواند با تکافل سازمانی و توانمندی جمعی مجموعه‌ای ایجاد کند و دربرابر قدرت سخت و نرم دشمن بایستد و از معرکه‌ها سرافراز بیرون بیاید.
اگر این موازییک ها و خشت و آجرها مردمی توسط تشکلها روی هم چیده شوند به گونه‌ای حرکتهای مردمی، حرکت قدرتمند مردمی در خدمت اهداف جوامع را ایجاد میکنند.
خانم دکتر لاله افتخاری
دبیرکل محترم اتحادیه جهانی زنان مسلمان
محور سخنرانی: الزامات شبکه سازی و ایجاد سازمان های مردم نهاد مبتنی بر آیات و آموزه های اصیل اسلامی
دکتر لاله افتخاری نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان گفت: اگر مومنان بخواهند به رستگاری و صلاح برسند باید به چند برنامه توجه کنند . یکی از برنامه‌ها این است که صبر کنند و بدانند راه حق سخت و پرپیچ‌وخم است. راه حق دشمن زیاد دارد اگر در جایی هم دیگر امکان صبر نیست باز صبر کنند یعنی همچنان صبر را نشان بدهند و در راه حق حرکت کنند.
وی در بخشی دیگر از سخنانش افزود: دوم اینکه مومنان باید بایکدیگر ارتباط داشته باشند تا جامعه ایمانی به سوی صلاح و فلاح حرکت کنند. در دوران معصومین هم چیزی شبیه به این بود. مردم به صورت مویرگی حول امام ارتباط داشتند این چیز جدیدی نیست و اهل بیت هم انجام می‌دادند.مردم باید تحت لوای سازمانهای مردم‌نهاد به هم پیوند خورند و حرکت کنند. یعنی هویتهای و اذهان مستقل اما متحد یعنی وحدت در عین کثرت. یعنی هویتهای مستقل اما در راستای یک هدف در قالب تشکلهای مردم نهاد که باید مورد تاکید اسلام باشد یعنی بر مبنای نیکی و تقوا همراه هم شوند تا هدفی محقق شود.
افتخاری در ادامه تاکید کرد: یکی از مصادیق مهم و ارزشمند “بر” که از طریق تقوا بدست می‌آید همان صلح عادلانه است؛ که مورد تاکید رهبری بوده است و نه هر صلحی که بر پایه ذلت و انفعال باشد.
ایشان در پایان تاکید کرد: ما می‌دانیم نقش بانوان در مکتب وحی چیست.آن‌ها بسیار نقش آفرین هستند. زنان در عرصه انقلاب‌ها هم دوش و بلکه جلوتر از مردان هستند.فراموش نکنیم که امام می‌فرمود اگر زنی به میدان بیاید گروهی را با خود آورده و اگر مردی به میدان بیاید تنها یک نفر آمده است. باید از زنان در این مسیر مهم در جوامع استفاده کرد.
آقای محسن پاک آئین
سفیر سابق جمهوری اسلامی ایران در آذربایجان و عضو شورای راهبری مجمع جهانی صلح اسلامی
محور سخنرانی: نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق و توسعۀ صلح، حقوق بشر و کرامت انسانی
آقای محسن پاک آئین نیز تاکید کرد: سازمان هاي مردم نهاد يك پديده اجتماعي محسوب مي‌شـوند و در كشورهاي مختلـف بـا توجـه بـه فرهنـگ موجود در آن كشور، براي انجـام امـور داوطلبانـه بـا گـرايش هـاي فرهنگي، خيريه‌اي، محيط زيـست، بـشردوستانه و … در چـارچوب قوانين كشورها فعاليت مي كنند.
اين سازمانها معمولاً با همت افرادي پديد مـي‌آينـد كـه تـلاش بي‌قيد و شرط و خالصانه و بـدون چـشمداشـت را سـرلوحه عمـل خويش قرارداده و هرچند معمولاً بدون حمايت دولتها در جامعـه شكل ميگيرند اما داراي تعاملات و ارتباطات دو جانبه با دولتهـا مي‌باشند و معمولاً در راه اهداف آرماني و مقدس گام بر مي‌دارنـد.
ایشان تاکید کرد: ميتوان گفت كـه مـشاركت در ايـن سازمانها سبب تشويق افراد جهـت انجـام خـدمت بـه يكـديگر و احساس تعهد نسبت به هم مي‌باشد.
آموزش و توسعه و ترویج حقوق بشر اسلامی کرامت اسلامی، گفتمان سازی و جلب افکار عمومی و نخبگان، ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشورهای جهان نقش موثر در روند ایجاد قوانین بین المللی مرتبط با حقوق بشر مبتنی بر کرامت انسانی سازمان هاى بين المللى از راهكارهاى تحقق امنيت اجتماعی شوند.
آقای دکتر مسعود چینی گرزاده
رئیس محترم انجمن جهانی پزشکان صلح و سلامت
محور سخنرانی: الزامات شکل گیری سازمان های مردم نهاد و نقش آنها در برقراری صلح جهانی
دکتر مسعود چینی گر زاده، دبیر انجمن جهانی صلح و سلامت نیز در این همایش گفت: توجه به زمینه پیدایش و هویت و ابعاد سازمان‌های مردم‌نهاد می تواند از چرایی و اثرمندی آن پرده بردارد.
این سازمانها نخست در سازمان ملل متحد جهت تفکیک هر سازمان از سازمان¬های وابسته به دولت به سازمان غیر دولتی مورد استفاده قرار گرفت. مهم‌ترین کارکرد این سازمان‌ها نشان از نقش آنها در تربیت جوامع و پیشبرد حل مسائل آن‌هاست.
وی تاکید کرد: کمک به مردم در حل مسائل، افزایش آگاهی اجتماعی ، افزایش کارامدی و به کار گیری نخبگان و کاهش خشونتهای اجتماعی از مهم ترین کارکردهای آنهاست و بدون آنها مسائل اجتماعی به سختی حل شدنی است.
چینی‌گر زاده تاکید کرد: ناآگاهی و مقابله نااگاهانه با سمن‌ها جهت رقابت، فقدان قانون تشکیل، درک و دانش ضعیف مردم از آن‌ها در برخی کشورهای در حال توسعه ، باور ضعیف دولتها به سازمانهای مردم‌نهاد در اثر به کار نگرفتن آن‌ها بزرگترین چالش پیش روی این سازمانهاست که معمولا با اهداف مثبت شکل می‌گیرند. در حالیکه با نگاه درست تنها این سازمانها هستند که می‌توانند مشارکت مردمی را حول اهداف دولتها و حکومتها فعال و ساماندهی کنند و ظرفی در صحنه ملی و بین الملل و فرصتی برای حفظ حقوق عامه باشند و نقشی برای تامین صلح و تقویت جامعه مدنی و رضایت مردمی را ایجاد کنند.این سازمانها چون وابستگی کمی به دولتها دارند پس مانند واسط عمل می‌کنند و بهترین ظرف برای کمک به دولتها و بازوان قدرتمندی برای پیشرفت و توسعه هستند.
دكتر زهرا عابديني
معاون مشاركت هاي اجتماعي سازمان امور اجتماعي كشور
محور سخنرانی: نقش سازمان های مردم نهاد در تعمیق و توسعه دیپلماسی عمومی
دکتر زهرا عابدینی “معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماع کشور” در پنل دوم همایش ائتلاف سازمانهای مردم نهاد گفت: نقش سازمانهای مردم نهاد در توسعه دیپلماسی عمومی و اهمیت و جایگاه سازمانهای غیر دولتی در تقویت این دیپلماسی هدفمند و سودمند و تحقق همگرایی اجتماعی و فکری میان ملت ها با توجه به شناخت اجتماعی از داخل همین جوامع، بسیار بالاست.
ایشان تاکید کرد:همه می دانیم جهانی شدن و تحولاتی که در عرصه تکنولوزی و فناوری اطلاعات ایجاد شده است، ساختار نظام بین الملل را تحت تاثیر قرار داده است و این باعث شده ساختار نظام بین الملل در عصر کنونی از فضای غیر دولتی بسیار اثر پذیرتر باشد و این بستری برای اشاعه اهداف عالی و فرهنگی کشورماست.نظام ساختار بین الملل دچار تحولات اساسی شده است و تعاملات نیز دچار دگرگونی شده است و این نقش سازمانهای غیردولتی در تبلیغ و اشاعه اهداف انسانی را صدر جدول قرار داده است.
ایشان تاکید کرد: امروز کارکردهایی که در گذشته می دیدیم و عرصه بین المللی را بازگیران دولتی دپیش می بردند اکنون جای خود را به گروههای غیر دولتی در کنار دولتها در عرصه بین الملل داده است.
این نوع مشارکت اجتماعی در سطح بین الملل ایجاد کرده است که نخبگان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در عرصه بین الملل و حضور و فعالیت آنها در عرصه بین الملل باعث شده افکار و اندشه ها به هم نزدیک شده و دیپلماسی عمومی از این منظر بسیار تقویت شود و نقش پررنگی در سیاست خارجی داشته باشند.
وی در ادامه افزود: این سازمانهای مردم نهاد هستند که با حضور پررنگ خود افکار عمومی اجتماعی را در جهان متحول کرده و می کنند و ریشه اولین تغییرات اجتماعی در جوامع و بین الملل، نه فقط در بحث منافع بلکه در بحث پیشبرد جامع اهداف یک سیستم از همین NGO ها شکل گرفته است.
روز دوم کنفرانس
حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد زارعان
معاون محترم امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
محور سخنرانی: صلح و عدالت در فطرت انسان
حجت‌الاسلام محمد جواد زارعان ، معاون محترم امور بین الملل مجمع جهانی اهل بیت (ع) نیز در ادامه همایش اشاره داشتند: امیدواریم با اشاعه این معرفت‌ها و برنامه ها زمینه صلح و عدالت برای بسر امروز که از ظلم و خشونت رنج میبره نجات دهنده باشد و این اقدامات در اشاعه امنیت و صلح و عدالت اثرگذار باشد
موضوع صلح و عدالت و این ارزشها برای انسان امور مطلوب به دات است و خلقت بشر با این امور همراه است . بشر در همان فطرت اولیه از صلح و عدالت و خوش تعاملی استقبال می کند و از خشونت و امور زجر اور پرهیز دارد.
یک نوزاد وقتی تعامل عادلانه و صلح محور را می بیند آن را می آموزد و در جوامع هم دیدن آنها تربیت زاست .
همه و همه برای قیاس به قسط و عدالت و داد است تا در همه زمینه‌ها این عدالت شود. پیامبران ماموران برقراری و قصاوت به عدل و قسط بودند .این ویژگی در مسیر خلقت انسانی رخ داد و مسیر ارسال رسل و اوامر الهی همه برای برقراری عدالت در تمام زمینه ها است که گام مهمی برای امنیت و صلح است .
نقاط مقابل مثل ظلم و بی عدالتی و خشونت امور شیطانی هستند و شیطان به آن فرمان می‌دهد که در راس آن صهیونیسم جهانی است.
هرچه به هرم شیطانی نزدیک می‌شویم این اعمال خشونت و طلم و بی عدالتی عادی است اما هرجه به قلمروی الهی نزدیک می‌شویم مبارزه با فساد و بی عدالتی و ناملایمات است و افراد باید این را از خود آغاز کنند
بشر باید چشم را باز کنند و طلم ستیزی و مبارزه با بی عدالتی و ظلم و خشونت را آغاز کنند و این سازمانهای مردم نهاد هستند که می¬توانند در این زمینه ید واحده را تشکیل داده و متحد شوند.
آقای دکتر علی فهیم دانش
مدیر کل امور بین الملل صدا و سیمای ج.ا.ایران
محور سخنرانی: نقش و کارکرد NGOها و سازمان های غیر دولتی در حفظ صلح و امنیت بین الملل
دکتر علی فهیم دانش “مدیرکل امور بین الملل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران” در ادامه همایش گفت : موضوع قابل توجه امروز د مدیریت جوامع چه در عرصه داخل یا بین الملل،نقش سازمان های مردم نهاد در یک حفظ منافع انسانها برای زندگی بهتر و تحقق صلح و امنیت بین‌المللی است که امروزه برای همگان در بعد نخبگی روشن و قابل فهم است.
ایشان تاکید کرد: طی ۲۰ سال گذشته در عرصه حقوق ،روابط بین الملل و مطالعات اجتماعی میان سرزمینی، تحولات بسیار زیادی رخ داده است که دقیقا در این نقطه نقش سازمانهای مردم نهاد و ورود نخبگان به فهم و حل مسائل روشن می شود.
این مساله پس از ۱۱ سپتامبر و تحولات امنیتی افغانستان بیشتر شد و تغییرات بسیاری کرد که یکی از این تغییرات نقش سازمان‌های مردم نهاد در ایجاد امنیت و هدایت افکار عمومی و همچنین تعامل با دولت ها در حل چالش ها بود که حتی افراد حاضر در دولت را به عضویت رسمی این سازمانها ترغیب کرد.
وی در ادامه افزود: سازمان‌های مردم نهاد بازیگران غیردولتی هستند که در همکاری با سازمان‌های بین‌المللی و همچنین دولت‌ها می توانند علاوه بر منافع ملی در تحقق امنیت عمومی و ارتقا سطح زندگی و رشد و هدایت افکر عمومی جهان حائز اهمیت باشند.
در حقیقت باید اعتراف کنیم که امروزه کنترل افکار عمومی در دست سازمان های غیردولتی در جهان است. این سازمانها می‌توانند به علت ارتباط مستقیم مردم و همکاری مردم و نخبگان با آنها پلی میان دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی باشند و امروزه دولتی موفق است که این سازمانهای مردم نهاد را در داخل و خارج از کشور با خود همراه نگه دارد.
امروزه شاهد هستیم که افراد در تمام جوامع دنبال حقوق بشر و حق توسعه و حق زنذدگی و حق پیشرفت و غیره هستند که باز در پله اول به این سازمانهای مردم نهاد بر می خوریم که در تفهیم این مسئله و پاسداشت و صیانت از این نوع حقوق در مسیر توسعه همت گماشته اند. و اگر دولتها در کنار خود از قدرت نرم این سازمانها بهره ببرند حقیقتا موفق عمل می کنند.
آقای دکتر سید محمد طاهایی
استاد دانشگاه و مسئول محترم دفتر همکاری¬های علمی – بین¬المللی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
محور سخنرانی: نقش سمن ها و نخبگان در صلح و امنیت جهانی
دکتر سید محمد طاهایی مسئول دفتر همکاری های علمی-بین المللی دانشگاه جامع امام حسین(ع) در همایش ائتلاف سازمانهای مردم نهاد گفت: امروزه با رشد علمی و فکری و عقلی در جوامع دیگر نقش سمن ها و نخبگان در حفظ امنیت در جهان بر کسی پوشیده نیست.برای سمن ها ۴ عنصر اصلی در نظر می‌گیریم.
1. ایده و فلسفه ای که بار معنایی که این سمن ها بر دوش می کشند و علت پیدایی که کمک متحدانه و همدلانه همه مردم به یکدیگر و به جامعه بشری بوده است.
2. ایده پردازها که تجلی از ایده و فلسفه و هدف را به سمت عملی شدن را نشان می دهند.
3. جامعه ارزش که جامعه ای است که به سطح درک و همراهی با این هدف مهم و عالی همراه فکری و عملی هستند.
4. روش اجرا وپرداخت و عملکرد این سمن ها.
پس بخاطر همین است که می بینیم، بعضی از سمن ها یا سازمان های مردم نهاد و مجموعه غیردولتی در یک محیط فرهنگی اجتماعی جواب می گیرد، و در بعضی جوامع کمتر رشد یافته جواب نمی‌گیرد.
گاهی اوقات دلیل آن را به ساختار سیاسی و برخی تقابل ها ارجاع میدیم در صورتی که ریشه اصلی آن در ناآگاهی و نبود دانش در کشوهای رشد نایافته فکری است. در کشور ما فلسفه این سازمانها در کمک به مردم و دولتها به خوبی روشن است و باید از آن حمایت همه جانبه صورت گیرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسین مهدی حسینی
سرپرست موسسه تحقیقات الحیات شهر ممبیی- ایالت ماهاراشترا
محور سخنرانی: نقش عدالت در پایداری سازی صلح در جهان
حجت الاسلام و المسلمین حسینی در سخنان خود با محوریت عدالت در پایدار سازی صلح در جهان گفت: عدالت در قوام هستی و در وجود انسان عجین شده است. در قرآن نیز بارها درباره عدالت صحبت و تأکید شده است، در احادیث و روایات مختلف نیز در خصوص عدالت مطالب فراوانی ایراد شده است. یکی از جنبه های عدالت، عدالت اجتماعی است. یعنی در جنبه های مختلف امور باید عدالت انجام شود. رعایت قسط و عدل، جامعه را از اختلال و انفجار حفظ می کند. امیرالمومنین علی (ع) که متعالی ترین حکومت مبتنی بر عدل را در دنیا معرفی فرموده است، می فرماید: عدل، حیات است. یعنی اگر کسی عدالت نداند و عدالت نکند، آدم زنده نیست و جامعه ای که عدالت ندارد، جامعه بی روح و مرده است.
وی در ادامه افزود: عدالت در نهاد انسانی وجود دارد، عدالت، میزان و ترازوی الهی است. اگر این میزان و ترازو نباشد، جامعه انسانی و جامعه بشری دچار زد و خورد و نزاع و درگیری می شود که امروز در گوشه و کنار جهان شاهد آن هستیم.
دکتر جرمی کوربین
رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و چهره جهانی ضد صهیونیست
محور سخنرانی: عملکرد و کارکرد سازمان های مردم نهاد ضد جنگ
جرمی کوربین “رهبر پیشین حزب کارگر انگلیس و چهره جهانی ضد صهیونیست” اشاره کرد: امروز جهان در امنیت به سر نمی‌برد و ما نیاز به ورود سمن‌ها در بحث منافع و امنیت ملل در همکاری با حکومت‌ها هستیم.
وی افزود: نژاد پرستی و اسلام هراسی به شدت در جهان انتشار پیدا کرده است و ورود سازمان‌های مردم ‌نهاد می‌تواند در تغییرات اجتماعی سازنده در مبارزه با اسلام هراسی و نگاه منفی به اسلام اثرگذار باشد.
ایشان ادامه داد: مردم باید کنار هم دیگر باشند، مشکلات محیط زیست و آلودگی و مانند آن را حل کنند. لازم است این سازمان‌ها به طور جدی در بحث “عدالت سلامتی” در ابعاد فرد و اجتماع حرکت‌های نوین و اثرگذاری را آغاز کنند. کار سازمان های مردم نهاد دقیقا از اینجا شروع می گردد یعنی کمک به مردم و ارتباط با دولت‌ها در بررسی مسائل مردم.
دکتر کریس نینهام
مدیر اجرایی ائتلاف NGOها ضد جنگ در انگلیس
محور سخنرانی: سازمان های مردم نهاد و ائتلاف سازی جهانی
دکتر کریس نینهام ” مدیر اجرایی ائتلاف NGOها ضد جنگ در انگلیس” در پنل 2 در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان‌های مردم نهاد برای صلح، عدالت و هم‌گرایی ملل اشاره کرد که وقتی تونی بلیر و جورج بوش به افغانستان و عراق حمله کردند، همه بر این باور بودند که این حمله فاجعه آور خواهد بود.
وی افزود : این حمله آمریکا با تروریسم ۲۰۰۱ هم زمان بود. الان ما داریم می بینیم چقدر تروریسم در کل جهان مخصوصا در آسیای مرکزی تا خاورمیانه و آفریقا انتشار پیدا کرد. این پدیدۀ تروریسم در جهان باعث رعب و وحشت بسیاری به جا گذاسته‌است، که ائتلاف سازمان های مردم نهاد در جهان برای مقابله با این پدیده نقش بسزایی را ایفا می نماید.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق رجایی
دبیر کل موسسه یاد بود امام خمینی(ره) در کارگیل
محور سخنرانی: ضرورت توجه به عدالت و صلح در زندگی و سعادت بشری
حجت الاسلام محمد صادق رجایی” دبیرکل موسسه یادبود امام خمینی در هند” در این همایش گفت: عدالت واتحاد یکی از ضروریات زندگی بشر است و در قرآن نیز بدان اشاره شده است: ادخلوا في السلم کافة… .
این یک اشاره هست خیلی دقیق و عمیق که انسان اسیر ارتباطات با جهان است و محور این ارتباطات باید با عدالت واتحاد باشد اگر عدلات نباشد هرگز امنیت و صلح نیست و اگر اتحاد نباشد نیز تحقق عدالت بسیار سخت می شود.
از این جهت، انسان باید کرامت انسانی را حفظ کند که از دایره انسانی شدن مساوی است با حیوانی شدن و حیواتی نگریستن. خدا به انسان عقل عطا نموده است پس برای بهره گیری از آن در این مسیر باید تردید نماید.
وی تاکید کرد: اگر جامعه جهانی به سوی عدالت گسترده و اتحاد قدم بردارد، انسان به سوی سعادت وکمال وکرامت انسانی و به سوی اهداف انسانی قدم برمی‌دارد که نقش دیپلماسی عمومی و سازمانهای غیردولتی بین المللی در این زمینه حائز اهمیت است.
اگر این محقق نشود یک بحران جدی وشدید و به سوی سقوط بشر، و به سوی جهل و نادانی و مادی‌گرایی صرف قدم برمی‌دایم که همان منافع کشورهای سلطه گر است.پس باید به سوی عدالت و اتحاد و انسانیت قدم بر میداریم.
دکتر لیندزی جرمن
مدیر برنامه های ملی ائتلاف NGOها ضد جنگ در انگلیس
محور سخنرانی: برنامه های سازمان های مردم نهاد برای صلح جهانی
“لیندزی جرمن” مدیر برنامه‌های ملی ائتلاف NGOها ضد جنگ در انگلیس” نیز در پنل دوم این کنفرانس در مورد داعش و پیشرفت آن‌ها در عراق و افغانستان و نقش سازمان‌های مردم نهاد در اجتناب از ادامه تنش و ظلم و لی عدالتی در این میادین صحبت کرد.
وی گفت: اشغالگری داعش، به کشتن مردم بی‌گناه و به یک فاجعۀ وحشتناک انسانی در جهان منجر شده‌است. ایشان ادامه داد: “جون بایدن” اشاره کرده بود که دخالت نکردن برخی از همین نهادها در عراق و سوریه و آمریکا باعث شد که نظام پیشین افغانستان سقوط نماید.
دکتر جان ریس
از بنیانگذاران سازمان های صلح طلب اروپا و عضو ارشد ائتلاف ضد جنگ
محور سخنرانی: کارکرد سازمان های مردم نهاد در مقابل با جنگ و خشونت
دکتر جان ریس “از بنبانگذاران سازمان های صلح طلب اروپا” در این همایش گفت : سازمانهای مردم نهاد داخل آمریکا در فرهنگسازی داخلی آمریکا و مبارزه با تبعیض نژادی و نیز رویارویی با بسیاری سیاستهای ضد صلح این کشور مانند تحریم و مقابله با آن خوب عمل کرده اند و به عنوان نمایندگان جامعه مدنی توانسته اند علیه سیاست تحریمی آمریکا در همدردی با برخی کشورهای تحریم شده گام های مثبتی بردارند.
ایشان تاکید کرد: سازمان های غیر دولتی می توانند در مسیر کمک به دولت ها بسیار مفید افتند.
دکتر کیت هادسون
دبیرکل ائتلاف جهانی خلع سلاح های هسته ای
محور سخنرانی: عملکرد قدرت ها و صاحبان صنایع نظامی در ممانعت از صلح و عدالت
دکتر کیت هارسون در جمع تظاهر کنندگان در برابر نمایشگاه سلاح لندن 2021: ” این حرکت مهمی است که ما در بیرون از نمایشگاه سلاح لندن تجمع کرده ایم. این نمایشگاه برای تجارت مرگ بر پا شده است و شرکت کنندگان در نمایشگاه سلاح لندن، با مرگ مردم جهان، پول به جیب می زنند. هدف از این نمایشگاه فروش سلاح برای کشتار مردم است. ما می دانیم خودمان هم در این قتل ها، مسؤولیت بزرگی دارد. دولت بریتانیا کما کان دارد به کشورهایی که رژیم هایی سرکوبگر در آن ها بر سر کارند، بمب و موشک می فروشد. سلاح های ما به کشتار، ویرانی و آسیب به کشورها و ملت ها منجر می شود. بنابر این، تجارت اسلحه موضوع مهمی است .تجارت اسلحه در چند سال اخیر، به ویژه در این نمایشگاه در لندن، به محلی برای عرضه و فروش اسلحه اسرائیلی مبدل شده است و همزمان جنبش ضد جنگ و ضد تجارت سلاح هم تقویت شده است. در مواردی نمایشگاه های سلاح یا لغو و یا با تأخیر برگزار شده است که نشانگر اثر خوب جنبش جهانی ضد جنگ است. ما مدام با گروه های ضد جنگ و مخالف تجارت اسلحه در آلمان، ایتالیا و دیگر کشورها گفتگو می کنیم و هدف همه صلح طلبان، یکی است. جنبش صلح طلبی جهان رو به رشد است. نکته قابل توجه دیگر، علاقه جوانان به صلح است ، اگر چه در شماری از کشورها مخالفت با جنگ، با استقبال رو برو نمی شود، اما جریان عمومی، تقویت صلح طلبی است. مشابه این تظاهرات در دیگر شهرهای انگلیس همچون لیورپول برگزار و با تجارت اسلحه مخالفت می شود.
من در تظاهرات مردم نیوهام علیه فروش اسلحه به اسرائیل شرکت کردم. همچنین تظاهرات متعدد برای دفاع از حقوق مردم فلسطین در حال برگزاری است که بخش اعظم شرکت کنندگان در انگیس، جوانانند، در تظاهرات هواداری از فلسطین، مردم در شهرهای گوناگون انگلیس، با به صدا در آوردن بوق خودروها، بیرون آمدن از منازل و خودروها و پیوستن به صف تظاهر کنندگان از آزادی فلسطین حمایت می کنند.
آقای فیروز میتیبوروالا
دبیرکل ملی مجمع همبستگی هند فلسطین
محور سخنرانی: نقشNGO ها در کشور هند برای استقرار عدالت اجتماعی و حقوق بشر
فروز میتیبوروالا “دبیر کل ملی مجمع همبستگی هند فلسطین” در پنل ۲ در این کنفرانس در مورد استقرار و سودمندی استراتژی سلام و عدالت در جهان صحبت کرد.
وی تاکید نمود: سازمان‌های مردم نهاد در کشور هند نقش بسزایی را در بحث اداره جوامع ایفا می‌نماید. این اثرگذاری مخصوصا در زمینه حقوق بشر و عدالت اجتماعی دیده می‌شود.
آقای غلام مرتضی
مدیر موسسه صلح و آموزش از پاکستان
محور سخنرانی: فرهنگ اسلامی و کارکرد سازمان های مردم نهاد برای تحقق صلح و عدالت
آقای غلام مرتضی “مدیر موسسه صلح و آموزش در حیطه عدالت و سازندگی” نیز اشاره نمود : کلمه سلام از کلمه اسلام ریشه دارد و خداوند متعال به آن اشاره کرد و از ایجاد جامعه‌ای در امنیت و سلامت و رفاه اجتماعی به صورت عادلانه برای آحاد مردم خبر می‌دهد.
وی افزود : وقتی در مورد جمهوری اسلامی پاکستان صحبتی می‌شود، باید اشاره کرد که انواع مختلفی از سازمان های مردم نهاد برای ایجاد سلام، استقرار، صلح و بشریت در آن در ارتباط با هم همکاری می‌کنند.
ایشان ادامه داد : به طور عمومی، سازمان های مردم نهاد مخصوصا در زمینه آموزشی و ادبیات نیز نقش بسزایی ایفا می‌نماید.
در پاکستان نقش سازمان های مردم نهاد به ویژه در فعالیت‌های تخصصی خودشان و برگزاری سمینارها و نشریه ها برای ایجاد امنیت و عدالت و صلح و شکوفایی جوامع خیلی آشکار و واضح است و پاکستان در این زمینه بسیار پیش رفته است.
آقای ابوالفضل صبوری
نماینده مجمع جهانی اهل بیت در کشور نامیبیا
محور سخنرانی: تاکید اسلام بر فرهنگ صلح و عدالت و مشارکت مردم
ابو الفضل صبوری “نماینده مجمع جهانی اهل بیت در کشور نامبیا” نیز در این کنفرانس اشاره کرد: در ابتدا باید بدانیم، بدون عدالت، نمی‌توانیم صلح و آشتی را به دست بیاوریم و زمانی که از صلح صحبت می کنیم عدالت در آن مستتر است در غیر این صورت صلح ارزشمند محقق نمی شود.
وی تاکید کرد : نقش NGO و سازمانهای مردم نهاد در این میان در برقراری این اندیشه بزرگ و عدالت و صلح وآشتی بسیار قوی است چرا که محدودیت های ارگان های رسمی را ندارند و ارتباطات وسیع تری را در قالب حاکمیت ها تجربه می کنند.
ایشان تاکید کرد: صلح واقعی، این است که بتوانیم در برقراری صلح، رفع تبعیض، کمک به مستضعفین،رفع گرسنگی، داشتن امنیت و زندگی آرام باهم همکاری کنند. پس سازمان های مردم نهاد هدف و آرمان اصلی شان این است که عدالت و امنیت را در جهان حفظ کنند.
آقای دکتر حسین دیرانی
نویسنده، پژوهشگر و تحلیگر مسلمان از سیدنی استرالیا
محور سخنرانی: سازمان های مردم نهاد و تحولات جهانی
دکتر حسین دیرانی “نویسنده و پژوهشگر و تحلیلگر سازمانهای بین المللی از استرالیا”در پنل ۲ کنفرانس تاکید کرد: جامعه مدنی در روند و تغییرات سیاسی و فرهنگی و برای بهره‌مند شدن از آزادی و استقلال نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و محور جامعه مدنی امروز در سازمانهای مردم نهاد می چرخد.
وی افزود : حکومت‌ها و کشورها بسیار تلاش نمودند تا نقش سازمان‌های مردم نهاد را فعال کنند.
ایشان ادامه داد: سازمان‌های مردم نهاد در ایران می‌تواند برای ترویج حقوق بشر اسلامی و برقراری ارتباطات اجتماعی میان ملل نقش بسزایی را در دیپلماسی عمومی ایفا نمایند.
پروفسور هارون عزیز
استاد دانشگاه از آفریقای جنوبی
محور سخنرانی: دیپلماسی عمومی و NGOها
هارون عزیز پروفسور ” استاد دانشگاه و پژوهشگر عدالت اجتماعی در آفریقای جنوبی” نیز در پنل ۲ در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان‌های مردم نهاد تاکید کرد که دیپلماسی عمومی و سازمان‌های مردم نهاد دارند تلاش می کنند که عرصه دیپلماسی عمومی را بررسی کنند و دارند قانون سیاسی و روابط اقتصادی را پیشرفت می کنند، این روابط که بین ایران و جنوب آفریقا وجود دارد.
وی افزود : آن‍ها دارند روی دیپلماسی عمومی و فرهنگی تمرکز می کنند.
ایشان هم ادامه دادند : هدف اصلی‌شان این بود که در رابطه با ایران به صلح آمیز انرژی هسته‌ای پشتیبانی وحمایت نمایند.
آقای دکتر عمر ریاض عباسی
استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه صلح از پاکستان
محور سخنرانی: سازمان های مردم نهاد و کارکرد آنها در استقرار صلح و عدالت
عمر ریاض عباسی “استاد دانشگاه و پژوهشگر” در پنل ۲ در کنفرانس بین المللی ائتلاف جهانی سازمان‌های مردم نهاد برای صلح، عدالت و هم‌گرایی ملل اشاره نمود که خود کلمه سلام از کلمه اسلام ریشه دارد، که خداوند متعالی هم به آن اشاره کرد.
وی افزود ، وقتی که در مورد جمهوری اسلامی پاکستان صحبتی می گردد، باید اشاره کرد که انواع مختلفی از سازمان های مردم نهاد برای ایجاد سلام، استقرار، صلح و بشریت دارند کار می کنند.
ایشان ادامه داد که به طور عمومی، سازمان های مردم نهاد مخصوصا در زمینه آموزشی و ادبیات نقش بسزایی را ایفا می نماید.
در پاکستان نقش سازمان های مردم نهاد به ویژه در فعالیت های خودشان، سمینارها و نشریه ها خیلی آشکار و واضح است.
دکتر جیم موری
نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی در اروپا
محور سخنرانی: ضعف و قوت سازمان های مردم نهاد در ائتلاف برای صلح و عدالت
دکتر جیم موری “نویسنده و تحلیلگر مسایل سیاسی در اروپا” نیز در این همیش افزود: در ماجرای حمله عراق به ایران این بسیار پرواضح است که نوعی اقدام غیر قانونی بود و آن زمان سازمان های مردم نهاد چندان پررنگ و اثر گذار نبودند. اگر سازمان های مردم نهاد بیشتری در راستای اقدامات ضد جنگ فعالیت می¬کردند جنگ علیه کشور ایران تا این اندازه به طول نمی کشید.
ایشان ادامه داد: سازمان های مردم نهاد، در طول جنگ عراق و حمله به این کشور و نیز مساله افغانستان نیز می توانست تغییرات و باز دارندگی ایجاد کند اما متاسفانه به علت تقابل ناسالم برخی دولت ها با آنان و تضعیف جایگاهشان خسارات زیادی به عراق و افغانستان وارد شد.

بیانیه پایانی کنفرانس

ما شرکت کنندگان در کنفرانس بین المللی «ائتلاف جهانی سازمان های مردم نهاد برای صلح، عدالت و همگرایی ملل » که روزهای 28 و 29 شهریور ماه 1400 و همزمان با «روز جهانی صلح» برگزار شد، با تأکید بر اینکه امروزه صلح، عدالت و امنیت جهانی با تهدیدها و چالش¬های فزاینده ای روبرو شده است و با توجه به اینکه صلح و عدالت آرزو و خواستۀ فطری همه انسان ها وزبان مشترک همه ملل دنیا است و گفتمان صلح عادلانه و حفظ کرامت انسانی نقطۀ اتصال و وحدت همه انسان های آزاده، ملت ها و دولت های آزادیخواه است، اعلام می کنیم؛
 رعایت حقوق اولیه و اساسی بشر، که مورد قبول فطرت های پاک انسانی و مورد تأکید همه ادیان الهی است، اساس صلح جهانی و صلح عادلانه است.
 ما معتقدیم اقدامات برخی افراد، دولت‌ها و تشکل‌های سیاسی و مذهبی که ناآگاهانه و گاه با هدف ایجاد تفرقه و ناامنی در جهان، علیه حقوق بشر و کرامت انسانی و توهین به ادیان الهی انجام می پذیرد، محکوم و مطرود است و تهدیدی جدی برای صلح، عدالت و امنیت بین‌المللی خواهد می باشد. از این رو تقاضا داریم:
1. دبیرکل سازمان ملل به عنوان مهمترین سازمان بین المللی در این عرصه و با توجه به رسالت و اهداف متعالی مندرج در منشور سازمان، برای برقراری صلح، عدالت و امنیت در جهان توجه و اهتمام بیشتری داشته و از تمامی امکانات و ظرفیت‌های قانونی برای برقراری صلحی عادلانه و پایدار در جهان بهره گیرد.
2. سازمان های مردم نهاد با توجه به پشتوانه مردمی و اقبال عمومی که در آنها به عنوان یک ظرفیت گسترده وجود دارد، با اقدامات مختلف خود همچون برگزاری کنفرانس، صدور بیانیه و همچنین اثرگذاری در تصمیمات دولتمردان و سازمان های قانون گذار مختلف، جهت رفع فقر، بیماری، ظلم و ناامنی در جهان اقدام نمایند.
3. با توجه به مخاطرات مختلفی که امروزه صلح، عدالت و امنیت جهانی را تهدید می کنند، از همه نخبگان، آزادی خواهان و فعالان حقوق بشر تقاضا می شود،با درک جایگاه مهم خود، به نیاز جامعه جهانی به صلح جهانی اهتمام بیشتری داشته باشند.
4. از سازمان ها، نخبگان و دولتمردان جهان اسلام نیز تقاضا داریم، با توجه به توطئه های استکبار جهانی که حقوق بشر در اقصی نقاط جهان به ویژه جغرافیای جهان اسلام را هدف قرار داده اند و با تأسی به آموزه های دین مبین اسلام، با اقدامات سازنده و تشکیل جلسات به موقع و سازمان یافته، ضمن برملا کرده توطئه های استکبار جهانی، بیش از پیش در راه تحقق صلح، عدالت و امنیت جهانی و ایفای نقش بیشتر در سازمان های جهانی تلاش نمایند.
5. ما سازمان‌های مردم نهاد پیوسته به این ائتلاف از همه نخبگان و سازمان های بشردوستانه جهان دعوت می کنیم به همراهی و پیوستن به این ائتلاف جهانی و بر ادامه این مسیر تا ایجاد یک همبستگی جمعی و صدور بیانیه جهانی صلح عادلانه تاکید می‌کنیم.
در پایان، با تقدیر از مجمع جهانی صلح اسلامی و دست اندرکاران برگزار کننده این کنفرانس، نگرانی خود را از نقض صلح و ایجاد ناامنی در جهان اعلام کرده و توافق می‌کنیم تا دومین مرحله از فرایند تشکیل این ائتلاف را در 19 آبان ماه ۱۴۰۰ (10 نوامبر2021) و همزمان با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه پیگیری نمایم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


9 + هشت =