اخبار

 • ویروس کرونا شکننده بودن انسانیت و ضعف بشر عصر حاضر را آشکار کرد

  دکتر هذیلی در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه در سخنانی توجه اندیشمندان به ویروس کروناکه ده‌ها میلیون از مردم سراسر جهان را علی‌رغم داشتن گویش، فرهنگ، نژاد، دین و مذاهب گوناگون در اضطرار، ترس، نگرانی و شک و تردید قرار گرفته‌اند را مهم دانستند.

 • مقاومت باید پایه و اساس دعوت به صلح واقعی باشد

  دکتر علی ابوالخیر نویسنده و از اصحاب رسانه در کنفرانس ائتلاف جهانی برای صلح عادلانه از وحدت و اشتراک دیدگاه و نظرات مسلمانان سخن گفت وی تحقق بخشیدن به صلح عادلانه را در لزوم اتفاق نظر و اشتراک دیدگاه ها در میان مسلمانان و مقاومت و مبارزه با دشمنان را پایه و اساس دعوت به صلح واقعی دانست.

 • شیخ مکی بر تروریزم به عنوان معضل بین المللی و نابودی انسان ها در جهان تاکید کرد

  دکتر شیخ مکی محقق و پژوهشگر مسائل سیاسی و فرهنگی آمریکا در کنفرانس ائتلاف جهانی صلح و عدالت گفت: مردم جهان از وجود جنگ و بی عدالتی در رنج هستند. تروریزم امروز یک معضل بین المللی بوده که نابودی انسان ها را هدف قرار داده است.

   

کارگروه ها